Το ακρωνύμιο UMS προέρχεται από τις λέξεις “Upper Main Suite” αναφέρεται στα 3 υψηλότερα επίπεδα γλωσσικής εξέτασης που προσφέρει το Cambridge.


Αυτά είναι (i) το Cambridge Proficiency (CPE) που ανταποκρίνεται στο επίπεδο C2 του CEFR, (ii) το Cambridge Advanced (CAE) που ανταποκρίνεται στο επίπεδο C1 που CEFR και (iii) το Cambridge First (FCE) που ανταποκρίνεται στο επίπεδο B2 που CEFR.

Αυτά τα πιστοποιητικά τυγχάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης τόσο από εργοδότες, όσο και από εκπαιδευτικά ιδρύματα και αποδεικνύουν τις γλωσσικές ικανότητες ως εξής:

  • Κάτοχοι πιστοποιητικών CPE αναγνωρίζονται ως “άριστοι χρήστες της Αγγλικής γλώσσας”.
  • Κάτοχοι πιστοποιητικών CAE αναγνωρίζονται ως “πολύ καλοί χρήστες της Αγγλικής γλώσσας”.
  • Κάτοχοι πιστοποιητικών FCE αναγνωρίζονται ως “καλοί χρήστες της Αγγλικής γλώσσας”.

Όλες οι UMS εξετάσεις του Cambridge εξετάζουν τις παρακάτω γλωσσικές δεξιότητες:

  • Reading
  • Use of English
  • Listening
  • Writing
  • Speaking

C2 Proficiency

Οι εξετάσεις Proficiency του Cambridge είναι επιπέδου C2, γνωστές και ως CPE. Απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες και στη χώρα μας αποτελούν τον υπέρτατο στόχο

Read More »

C1 Advanced

Οι εξετάσεις Advanced του Cambridge είναι επιπέδου C1, γνωστές και ως CAE. Απευθύνονται σε  εφήβους και ενήλικες και σε πολλές χώρες αποτελούν τον τελικό στόχο

Read More »

B2 First for Schools

Οι εξετάσεις First του Cambridge είναι επιπέδου B2, οι οποίες ήταν γνωστές ως FCE ή ακόμη παλαιότερα με το όνομα LOWER. Απευθύνονται σε μαθητές γυμνασίου

Read More »