Ιδιοκτήτες ΚΞΓ

Προσωπικό Εξετάσεων

Υποψήφιοι Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι εξετάσεων έχουν την δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης μέσω της πλατφόρμας μας, με τους κωδικούς που έχουν λάβει κατα την εγγραφή.
Εάν δεν βρείτε τους κωδικούς πρόσβασής σας ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση, επικοινωνήστε μαζί μας, εργάσιμες ημέρες και ώρες.