Το ακρωνύμιο LMS προέρχεται από τις λέξεις “Lower Main Suite” και αναφέρεται στα 2 χαμηλότερα επίπεδα γλωσσικής εξέτασης που προσφέρει το Cambridge.

Αυτά είναι (i) το Cambridge Preliminary (PET) που ανταποκρίνεται στο επίπεδο B1 του CEFR και (ii) το Cambridge KEY (KET) που ανταποκρίνεται στο επίπεδο A2.

Αυτά τα πιστοποιητικά αποδεικνύουν γλωσσικές ικανότητες ως εξής: 

  • Κάτοχοι πιστοποιητικών PET αναγνωρίζονται ως έχοντες “μέτρια ικανότητα χρήσης της Αγγλικής γλώσσας”.
  • Κάτοχοι πιστοποιητικών ΚΕΤ αναγνωρίζονται ως έχοντες “ικανότητα βασικής χρήσης της Αγγλικής γλώσσας για επικοινωνία ”.

Όλες οι LMS εξετάσεις του Cambridge εξετάζουν τις παρακάτω γλωσσικές δεξιότητες:

  • Reading
  • Listening
  • Writing
  • Speaking

B1 Preliminary for Schools

Οι εξετάσεις Preliminary του Cambridge είναι επιπέδου B1 και απευθύνονται σε μαθητές  γυμνασίου ή σε ενήλικες. Ο εξεταστικός φορέας Cambridge προσφέρει εξετάσεις που έχουν σχεδιασθεί

LEARN More »

A2 Key for Schools

Οι εξετάσεις KEY του Cambridge είναι επιπέδου Α2 και απευθύνονται σε ενήλικες ή μεγαλύτερους μαθητές από τις εξετάσεις YLE. Το Cambridge προσφέρει εξετάσεις που έχουν

LEARN More »