Λίγα λόγια για το QLS

Το QLS (Quality in Language Services) είναι ο Πανελλήνιος Φορέας Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ποιότητας, ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 και από τότε στόχος του είναι να στηρίζει τα σχολεία μέλη του στην προσπάθεια τους για προσφορά όλο και πιο ποιοτικών, πιο καινοτόμων και πιο αποτελεσματικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών τόσο προς τους μαθητές, όσο και προς τους γονείς τους.

To QLS έχει προικίσει τα σχολεία μέλη του με μερικά ιδιαίτερα αποτελεσματικά και μοναδικά εργαλεία που δημιούργησε, όπως το QLS (χρήση μαθησιακού προφίλ των μαθητών), τη δική του Ιντερνετική Εκπαιδευτική Πλατφόρμα (Cloud), τη διδασκαλία των Debates σε μαθητές διάφορων ηλικιών, την εφαρμογή της φωνημικής μεθόδου (phonics approach) στη διδασκαλία των juniors (JUMP) και πολλά άλλα.

To QLS έχει επίσης διοργανώσει με εξαιρετική επιτυχία κάποια αξέχαστα events, όπως συνέδρια και σεμινάρια καθηγητών, συνέδρια μαθητών, εθελοντικές δράσεις, διεθνής διαγωνισμούς DEBATING και λοιπά.

Τέλος, το QLS δραστηριοποιείται στη διοργάνωση εξετάσεων του Cambridge από το 2004, όταν έγινε Εξεταστικό Κέντρο του Cambridge (GR801). Πρόσφατα το QLS πήρε την έγκριση του Cambridge να προσφέρει προγράμματα CELTA για πιστοποίηση καθηγητών, καθώς και εξετάσεις για το DELTA Module 1.