Είμαστε το GR801 – Το Εξεταστικό Κέντρο του QLS

Ο κωδικός GR801 είναι ο αριθμός που δόθηκε από το Cambridge στο εξεταστικό Κέντρο του QLS, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ελλάδα μετά από το Βρετανικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργούσε ανέκαθεν ως εξεταστικό Κέντρο του Cambridge.

Στην αρχή η εξετάσεις που διοργάνωνε το QLS ήταν διαθέσιμες μόνον στους μαθητές των σχολείων μελών το QLS.

Οι πρώτες εξετάσεις του GR801 έγιναν το Μάιο του 2004 και από τότε μερικές χιλιάδες μαθητών έδωσαν εξετάσεις με το QLS. Όπως υποδηλώνει και το όνομα του QLS (Quality in Language Services) – δηλαδή Ποιότητα στις Ξενόγλωσσες Υπηρεσίες – η παροχή των εξετάσεων είναι μια ακόμη από τις υπηρεσίες που το QLS φροντίζει να παρέχονται με γνώμονα την ποιότητα.

Πρόσφατα το QLS έγινε αυτό που το Cambridge ονομάζει Ανοικτό Εξεταστικό Κέντρο, το οποίο σημαίνει ότι οι εξετάσεις του QLS είναι πλέον ανοικτές για όλους. Εντούτοις, το QLS συνεχίζει να επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην ποιοτική εξυπηρέτηση των μαθητών των σχολείων μελών του, αποφεύγοντας την εμπλοκή του στον ανταγωνισμό της αναζήτησης υποψηφίων στην ανοικτή αγορά. Αυτό σημαίνει ότι το QLS ευχαρίστως θα δεχθεί υποψηφίους από σχολεία μη-μέλη ή υποψηφίους που συμμετέχουν ιδιωτικά, αλλά δεν θα εμπλακεί στην προώθηση αυτής της υπηρεσίας.

Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσει κάποιο σχολείο ξένων γλωσσών το 100% των υπηρεσιών του GR801 είναι να γίνει μέλος του QLS

Η αποστολή μας

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στα σχολεία συνεργάτες μας τις ποιοτικότερες και τις πιο βολικές (σε χώρο και χρόνο) υπηρεσίες εξέτασης, καθώς και ευκολία πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία.