Το 2020 και το 2021, λόγω της πανδημίας CoViD, το Cambridge άλλαξε μια σειρά από κανονισμούς του με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων στις συνθήκες lockdown. Μια από αυτές τις αλλαγές ήταν να κάνει ON DEMAND τις εξετάσεις KEY (KET), PRELIMINARY (PET) και FIRST (FCE) μέχρι το τέλος Ιουλίου 2021. Οι εξετάσεις ADVANCED (CAE) και PROFICIENCY (CPE) παρέμειναν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες παρέμειναν επίσης όλες οι Computer Based (CB) εξετάσεις, ενώ  ON DEMAND συνεχίζουν να γίνονται οι εξετάσεις YLE – Pre-A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το διαδραστικό pdf με τις προκαθορισμένες ημερομηνίες των εξετάσεων.

Dates of FIXED Cambridge Examinations

Προθεσμίες

Κατά μέσω όρο, η προθεσμία για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε ημερομηνία εξετάσεων πρέπει να γίνεται με υπολογισμό 8 εβδομάδων πριν από αυτή. Εντούτοις για ακριβέστερη πληροφόρηση σχετικά, επικοινώνησε με τον CEM του GR801 στο exams@qls.gr