Τι είναι διαφορετικό στο GR801

Το QLS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και επομένως το GR801, σαν γνήσιο τέκνο του QLS, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον στη δημιουργία κέρδους, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά υπηρεσιών που άλλα κέντρα δεν μπορούν να προσφέρουν.

Στο QLS πιστεύουμε ότι οι μαθητές μας πρέπει από νωρίς, όχι μόνον να μάθουν να αποδέχονται αξιολόγηση της προόδου τους, αλλά και να την αποζητούν με χαρά. Έχουμε απτές αποδείξεις ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή όλων των μαθητών μας στις εξετάσεις Young Learners του Cambridge στα επίπεδα Starters (pre-A1 level), Movers (A1 level) και Flyers (A2 level). Και είμαστε τόσο σίγουροι για την αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας, που επιδοτούμε τα εξέταστρα όλων μας των μαθητών.

Μέσα από τις παραπάνω εξετάσεις, οι οποίες έχουν μόνον την έννοια της αξιολόγησης και όχι της «επιτυχίας» ή «αποτυχίας», τα παιδιά μαθαίνουν πως να αντεπεξέλθουν σε εξωτερική αξιολόγηση και πως να αναλογισθούν την προσπάθεια που έκαναν μέσα στη σχολική χρονιά. Όμως ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δίνουμε στα παιδιά, από την αρχή της χρονιάς, έναν κατανοητό προορισμό και μαζί μια πυξίδα για το πως να τον προσεγγίσουν, δημιουργώντας έτσι μαθητές που γνωρίζουν τον προορισμό τους μέσα στη χρονιά. Είναι ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσεις μαθητές που θέλουν να μάθουν!

Επίσης, διευκολύνουμε και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή σε εξετάσεις που γίνονται σε υπολογιστή (CB exams), θεωρώντας ότι έτσι φέρνουμε το αύριο στο σήμερα.

Τέλος, οργανώνουμε τις εξετάσεις μας σε μικρά και βολικά κέντρα, όπου οι υποψήφιοι νοιώθουν σαν στο σπίτι τους και έτσι αποδίδουν τα μέγιστα.