Οι εξετάσεις KEY του Cambridge είναι επιπέδου Α2 και απευθύνονται σε ενήλικες ή μεγαλύτερους μαθητές από τις εξετάσεις YLE. Το Cambridge προσφέρει εξετάσεις που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού ή του Γυμνασίου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το τα διακριτικά “for Schools”.

Οι εξετάσεις ΚΕΥ (for Schools) αποτελούν την πρώτη ευκαιρία για τους μαθητές να εξοικειωθούν με την διεξαγωγή εξετάσεων όπως αυτές που αργότερα θα αποτελέσουν τους κύριους στόχους. Παράλληλα προσφέρονται ως ένας εξαιρετικός τρόπος ελέγχου της προόδου που έχουν κάνει στην διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η προετοιμασία για τις αυτές τις εξετάσεις συνήθως συμπεριλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη της χρονιάς.

Οι εξετάσεις ΚΕΥ (for Schools) έχουν τρεις ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Reading & Writing

1 ώρα & 10 λεπτά

Listening

25 λεπτά

Speaking

8 ως 10 λεπτά

Τα προφορικά γίνονται από δύο ειδικά εκπαιδευμένους εξεταστές που εξετάζουν ζευγάρια υποψηφίων. Τα γραπτά διορθώνονται στο Cambridge. Ο βαθμός βάσης είναι 60% σε μέσο όρο όλων των ενοτήτων της εξέτασης.  

Παρόλο που η συμμετοχή στις εξετάσεις ΚΕΥ (for Schools) δεν μπορεί να θεωρηθεί υποχρεωτική, όμως στο QLS θεωρούμε ότι είναι ένα από τα σκαλοπάτια που οδηγούν στην απόκτηση χρήσιμων πιστοποιητικών Β2, Γ1 ή Γ2 και για αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους μαθητές, ενώ παράλληλα οι καθηγητές μπορούν να αποδείξουν αδιάσειστα τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
WhatsApp
Telegram
Email
Print