Οι εξετάσεις Advanced του Cambridge είναι επιπέδου C1, γνωστές και ως CAE. Απευθύνονται σε  εφήβους και ενήλικες και σε πολλές χώρες αποτελούν τον τελικό στόχο γλωσσομάθειας αφού προσφέρουν πρόσβαση σε πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού και σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα.

Οι εξετάσεις Advanced, οι οποίες στην Ελληνική πραγματικότητα σπάνια αποτελούν τον τελικό στόχο κάποιων μαθητών, προσφέρουν αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ πιστοποίηση επιπέδου C1 (πολύ καλή γνώση) με μοριοδότηση 50 μορίων.

Οι εξετάσεις Advanced αποτελούνται από τέσσερις ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Reading & Use of English

1 ώρα & 30 λεπτά

Writing

1 ώρα & 30 λεπτά

Listening

40 λεπτά

Speaking

17 έως 18 λεπτά

Η προφορική εξέταση γίνεται από δύο ειδικά εκπαιδευμένους εξεταστές που εξετάζουν τους υποψηφίους σε ζεύγη.

Τα γραπτά διορθώνονται στο Cambridge.

Ο βαθμός βάσης είναι 60% σε μέσο όρο όλων των ενοτήτων της εξέτασης. H συμμετοχή στις εξετάσεις Advanced θα μπορούσε να γίνει από μαθητές που προετοιμάζονται για το C2 Proficiency ως ένα βήμα προετοιμασίας ή και από μαθητές οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο για να φθάσουν στο επίπεδο Proficiency.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.