Οι εξετάσεις Proficiency του Cambridge είναι επιπέδου C2, γνωστές και ως CPE. Απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες και στη χώρα μας αποτελούν τον υπέρτατο στόχο γλωσσομάθειας, αφού παλαιότερα προσέφεραν σε κάποιον τη δυνατότητα να διδάξει την αγγλική γλώσσα. Προφανώς βοηθούν και στην πρόσβαση σε πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού, αλλά και σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα. Ακόμη και πρόσφατα αυτοί που κατείχαν πιστοποιητικό Proficiency έπαιρναν άδεια από το κράτος για να διδάξουν την αγγλική γλώσσα.

Οι εξετάσεις Proficiency του Cambridge είναι επιπέδου C2 και απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες. Είναι γνωστές ως εξετάσεις CPE. Στην Ελλάδα αποτελούν τον υπέρτατο στόχο γλωσσομάθειας κάθε σοβαρού σπουδαστή διότι προσφέρουν πρόσβαση σε πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού αλλά και σε θέσεις εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ακόμα και πρόσφατα αυτοί που κατείχαν το πιστοποιητικό Proficiency έπαιρναν άδεια από το κράτος για να διδάξουν την αγγλική γλώσσα.

Οι εξετάσεις Proficiency προσφέρουν αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ πιστοποίηση επιπέδου C2 (άριστη γνώση) με μοριοδότηση 70 μορίων.

Οι εξετάσεις Proficiency αποτελούνται από τέσσερις ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Reading & Use of English

1 ώρα & 30 λεπτά

Writing

1 ώρα & 30 λεπτά

Listening

40 λεπτά

Speaking

19 έως 20 λεπτά

Η προφορική εξέταση γίνεται από δύο ειδικά εκπαιδευμένους εξεταστές που εξετάζουν τους υποψηφίους σε ζεύγη.

Τα γραπτά διορθώνονται στο Cambridge.

Ο βαθμός βάσης είναι 60% σε μέσο όρο όλων των ενοτήτων της εξέτασης. H συμμετοχή στις εξετάσεις Proficiency σηματοδοτεί τη γνώση της γλώσσας στον υψηλότερο βαθμό και τη δυνατότητα χρήσης της σε κάθε γλωσσική ανάγκη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.