Οι εξετάσεις YLE MOVERS (Young Learner Examinations) του Cambridge είναι αυτό που θα περιγράφαμε ως επίπεδο Α1.2 ή A1 όπως το αναφέρει το Cambridge και έχουν δημιουργηθεί ειδικά για μικρούς μαθητές.

Οι εξετάσεις MOVERS αποτελούν την δεύτερη (μετά τα STARTERS) ευκαιρία για τους μικρούς μας μαθητές να εξοικειωθούν με την ιδέα των εξετάσεων, ενώ παράλληλα προσφέρονται ως ένας εξαιρετικός τρόπος ελέγχου της προόδου που έχουν κάνει τα παιδιά στην διάρκεια της χρονιάς. Η προετοιμασία για τις αυτές τις εξετάσεις συνήθως συμπεριλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη της χρονιάς.

Οι εξετάσεις MOVERS έχουν τρεις ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Reading & Writing

25 λεπτά

Listening

30 λεπτά

Speaking

5 ως 7 λεπτά

Τα προφορικά γίνονται από έναν ειδικά εκπαιδευμένο εξεταστή με έναν μαθητή. Τα γραπτά διορθώνονται στο Cambridge. Το ποσοστό επιτυχίας δηλώνεται με 1 ως 5 θυρεούς του Cambridge στο καθένα από τα παραπάνω 3 μέρη της εξέτασης.

Παρόλο που η συμμετοχή στις εξετάσεις MOVERS δεν μπορεί να θεωρηθεί υποχρεωτική, στο QLS θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους μικρούς μαθητές και γι’ αυτό συχνά επιδοτούμε αυτές τις εξετάσεις δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές και καθηγητές να αποδείξουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
WhatsApp
Telegram
Email
Print