Μπορεί οποιοδήποτε σχολείο αγγλικής να οργανώσει εξετάσεις με το GR801;

Yes! All you need to do is find a QLS school that participates in the exams in the period of interest to you, or contact Michael Anetopoulos, the GR801 CEM.